Трактор инвест ЕООД - Карлово

Официален вносител на Agromehanika за България

ИНО Брезице (Словения) е компания с дългогодишна традиция в разработването и производството на селскостопанска и комунална техника. Основана е през 1957 г., а под търговската марка ИНО работи от 1989г. насам.Политиката на фирмата се основава на иновации, качество и предприемчивост. Компанията желае, чрез своята продукция, да удовлетвори потребителя както с качество и функционалност, така и с намаляване на разходите. В следствие на това, ИНО се стреми непрекъснато да подобрява своите машини и по този начин да се адаптира към новите изисквания в селското стопанство. Важно условие за фирмата е нейните продукти да спомагат за опазването и поддържането на здравословна околна среда. Машините отговарят на всички европейски изисквания.

Цел:
Основната цел на компанията е да удовлетвори своите клиенти с висококачествени , безоапсни и надеждни продукти, доставени навреме.

Визия:
Компанията да се превърне във водещ европейски производител на машини и оборудване за комунални услуги и биологично земеделие.
Трактор Инвест ЕООД Карлово